Σχεδιασμός Λογοτύπου

Συζητάμε με τον πελάτη το ύφος της εταιρείας, τους στόχους της, το επιθυμητό target group κλπ. Που πρόκειται να προβάλλεται το λογότυπο, έντυπα ή web, σε τι μέγεθος κλπ. Πχ ένα λογότυπο που θα χρησιμοποιείται στην τηλεόραση ή σε διαφημίσεις δρόμου, διαφέρει από ένα λογότυπο που θα κυκλοφορεί σε επαγγελματικές κάρτες. Έχει η εταιρεία περάσει κάποια συγκεκριμένη αισθητική στο κοινό της μέσα από διαφημιστικά, καταχωρήσεις ή ακόμα κι από τις συσκευασίες της; Αν υπάρχουν κάποια χρώματα ή μοτίβα που χρησιμοποιεί ήδη θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν γιατί είναι ισχυρά στοιχεία οπτικής επικοινωνίας, που φέρουν αναγνωρισιμότητα προς το κοινό που απευθείνεται. Σε κάποιες περιπτώσεις όταν επανασχεδιάζουμε καινούριο λογότυπο στη θέση κάποιου παλιού, βοηθάει να αλλάξουμε συνολικά την εικόνα της εταιρικής ταυτότητας μιας εταιρείας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε άθικτα κάποια παλιά στοιχεία.

Όταν μαζευτεί επαρκής αριθμός πληροφοριών, περνάμε σε βαθύτερο επίπεδο έρευνας. Συχνά ο πελάτης δεν μπορεί να περιγράψει πώς οραματίζεται το ιδανικό λογότυπο, επομένως είναι δουλειά μας να το «εκμαιεύσουμε». Πολλά λογότυπα παραπέμπουν σε διάφορα πράγματα, για παράδειγμα κάποιο λογότυπο μπορεί να υποδεικνύει αφαιρετικά την γεωγραφική τοποθεσία της επιχείρησης αν αυτό έχει κάποιο εμπορικό σκοπό.
Επίσης είναι απαραίτητο να μελετηθούν τα λογότυπα άλλων εταιρειών ανταγωνιστών. Εξετάζοντας τα λογότυπα του ανταγωνισμού, μπορούμε να καταλάβουμε πολλά για την αποτελεσματικότητά τους, τι «δουλεύει» στο συγκεκριμένο χώρο και τι όχι. Επιπλέον είναι απαραίτητο να συμβαδίζουμε με τις τάσεις της μόδας, της τεχνολογίας, κλπ.

Ο συσχετισμός της εταιρείας με κάποιες γενικές έννοιες που απαντούν στο υποσυνείδητο του καταναλωτή είναι το επόμενο στάδιο. Ο σκοπός είναι η μεταφορά της έννοιας, της φιλοσοφίας που υπάρχει πίσω από την εταιρεία, σε σχήματα και φόρμες. Σίγουρα ο κάθε designer είναι μοναδικός και αποτυπώνει την κάθε ιδέα διαφορετικά. Είτε με περιγραφική μορφή, είτε αφαιρετικά, είτε με χρήση τυπογραφικών στοιχείων, προσπαθεί να χτίσει το concept από το οποίο θα γεννηθεί το λογότυπο.

Τα πρώτα προσχέδια μπορούν να γίνουν με χαρτί και μολύβι και στη συνέχεια τα πιο πετυχημένα θα πάρουν ψηφιακή μορφή. Δουλεύουμε πλέον ψηφιακά πάνω στα προσχέδια και τα εξελίσσουμε ούτως ώστε να μας ικανοποιούν οπτικά. Τα προγράμματα σχεδιασμού βοηθούν έτσι ώστε να έχουμε εύκολα τις απαραίτητες χρωματικές παραλλαγές.

Αφού έχει δημιουργηθεί ικανός αριθμός δειγμάτων, γίνεται η παρουσίαση στον πελάτη μαζί με ένα κείμενο που περιγράφει τον τρόπο σκέψης πίσω από την ιδέα, εξηγεί τυχόν συμβολισμούς αν υπάρχουν, ερμηνεύει τα σύμβολα/γραμμές κλπ. Ο πελάτης δίνει το feedback από την πλευρά του και συνήθως ακολουθεί δεύτερη συνάντηση με τις απαιτούμενες τροποποιήσεις έτσι ώστε να παρουσιαστεί το βελτιωμένο πλέον λογότυπο στον πελάτη. Κάποιες φορές είναι απαραίτητο να γίνουν κι άλλα revisions πριν το λογότυπο πάρει την τελική του μορφή.

Additional information