Όροι χρήσης των υπηρεσιών της icehosting

Περιεχόμενο:

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την icehosting.com μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους σκοπούς. Απαγορεύεται η μετάδοση, αποθήκευση ή παρουσίαση οποιασδήποτε πληροφορίας, δεδομένων ή υλικού που παραβαίνει την ελληνική νομοθεσία. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε: υλικό που υπόκειται σε πνευματική ιδιοκτησία, υλικό που είναι απειλητικό ή άσεμνο, πορνογραφικό υλικό ή εμπορικά κατοχυρωμένο υλικό.

Σημείωση: Η πορνογραφία απαγορεύεται σε όλους τους server. Αυτό περιλαμβάνει σεξουαλικό περιεχόμενο ή απευθείας συνδέσμους σε ιστότοπους σεξουαλικού περιεχομένου. Το ίδιο ισχύει για ιστοσελίδες που προωθούν παράνομες δραστηριότητες ή έχουν περιεχόμενο βλαβερό προς τους server μας ή προς άλλους server. Σύνδεσμοι σε τέτοιου είδους ιστοσελίδες απαγορεύονται επίσης.

Παραδείγματα μη αποδεκτού περιεχομένου ή συνδέσμων: πειρατικά προγράμματα, προγράμματα ή αρχεία σχετικά με hacking, ιστοσελίδες παράνομου λογισμικού, πορνογραφικό υλικό, λογισμικό spamming.

Traffic/Bandwidth

Στους χρήστες μας παρέχεται συγκεκριμένο bandwidth ανάλογα με το πακέτο φιλοξενίας που έχουν αγοράσει. Σε περίπτωση που το υπερβούν τους δίνεται η δυνατότητα είτε να μεταφερθούν στο αμέσως μεγαλύτερο πακέτο είτε να διακοπεί η λειτουργία της σελίδας τους και να τεθεί ξανά σε λειτουργία την πρώτη ημερολογιακή μέρα του επόμενου μήνα.

Προγράμματα Παρασκηνίου:

Σα γενικό κανόνα δεν επιτρέπουμε να τρέχουν προγράμματα στο παρασκήνιο. Κατόπιν συνεννόησης και με επιπλέον χρέωση, επιτρέπουμε προγράμματα παρασκηνίου που δεν χρησιμοποιούν πολλούς πόρους του συστήματος.

IRC/FFA:

Δεν επιτρέπουμε συνδέσμους, στέγαση ή χρήση IRC ή IRC bots στους server μας. Επίσης δεν επιτρέπουμε συνδέσμους, στέγαση ή χρήση FFA Scripts στους server μας.

CGI-PHP Scripts

Κάθε πακέτο φιλοξενίας υποστηρίζει CGI και PHP προγράμματα. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιο από τα παρεχόμενα προγράμματα ή να προσθέσουν άλλα με την προϋπόθεση να είναι νόμιμα. Αν παρατηρηθεί χρήση προγραμμάτων που επηρεάζουν την απόδοση του server ή την αξιοπιστία του δικτύου, η λειτουργία τους θα τερματιστεί. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται scripts που ανήκουν σε άλλες σελίδες και δεν φιλοξενούνται από την icehosting. Κατάχρηση του συστήματος μέσω οποιουδήποτε script, προγράμματος ή κώδικα έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή προστίμου 100 ευρώ και/ή τερματισμό της υπηρεσίας.

Πόροι του Διακομιστή

Η λειτουργία οποιασδήποτε ιστοσελίδας χρησιμοποιεί μεγάλο μέρος των πόρων του διακομιστή (όπως για παράδειγμα CPU time-χρόνος υπολογιστικής ισχύος, χρήση της μνήμης και των πόρων του δικτύου) θα αναστέλλεται χωρίς προειδοποίηση. Κατόπιν θα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη είτε να αναβαθμίσει το πακέτο φιλοξενίας του σε κάποιο μεγαλύτερο είτε να ελαττώσει τους πόρους που χρησιμοποιεί. Κατάχρηση του συστήματος έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή προστίμου 100 ευρώ και/ή τερματισμό της υπηρεσίας.
Διανομή ή/και μετάδοση άσεμνου ή απρεπούς υλικού μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές κυρώσεις.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Υλικό προσβάσιμο μέσα από τις υπηρεσίες της icehosting μπορεί να υπόκειται σε νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή να είναι εμπορικά κατοχυρωμένο. Εκτός και αν υπάρχει η γραπτή άδεια του δημιουργού ή του κατόχου, δε θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της icehosting με τρόπο που να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα. Εάν χρησιμοποιείτε κάποιο domain μέσω της icehosting, θα πρέπει να μην παραβιάζετε εμπορικά κατοχυρωμένα ονόματα, υπηρεσίες ή οτιδήποτε άλλο ανήκει σε τρίτους.

Ασφάλεια Δικτύου

Οι πελάτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο της icehosting.com για παράκαμψη του ελέγχου ταυτότητας χρήστη ή της ασφάλεια οποιουδήποτε διακομιστή, δικτύου ή λογαριασμού. Αυτό περιλαμβάνει την πρόσβαση δεδομένων που δεν προορίζονται για τον πελάτη, την είσοδο σε κάποιο διακομιστή ή λογαριασμό όπου απαγορεύεται η πρόσβαση, την προσπάθεια παραβίασης κωδικών, την προσπάθεια παραβίασης της των άλλων δικτύων ή την παραβίαση της πολιτικής ασφάλειας οποιουδήποτε άλλου οργανισμού. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση στις υπηρεσίες του διακομιστή, οποιουδήποτε άλλου χρήστη ή του δικτύου. Αυτό περιλαμβάνει (χωρίς να περιορίζεται) flooding, mail bombing ή οποιαδήποτε προσπάθεια υπερφόρτωσης ή κατάχρησης του δικτύου. Η icehosting.com θα συνεργαστεί πλήρως σε έρευνες για παραβιάσεις συστημάτων ή για την ασφάλεια του δικτύου σε άλλες ιστοσελίδες, για τη διερεύνηση υπόπτων εγκληματικών παραβιάσεων. Οι χρήστες που παραβιάζουν την ασφάλειας του συστήματος ή του δικτύου μπορεί να έχουν ποινικές ή αστικές ευθύνες.

Δυσφήμηση

Ο δυσφημιστικός λόγος μέσω διαδικτύου φέρει αστικές ευθύνες για το συκοφάντη.

Άρνηση Υπηρεσιών

Η icehosting έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει την παροχή υπηρεσιών. Η παραβίαση των κανόνων και των κανονισμών της icehosting οδηγεί σε προειδοποίηση, αναστολή ή ακόμα και πιθανή ακύρωση της υπηρεσίας. Οι λογαριασμοί που θα διαγράφονται λόγω παραβίασης της πολιτικής της icehosting δεν θα αποζημιώνονται.

Additional information