Όροι χρήσης των υπηρεσιών της icehosting και Πολιτική Απορρήτου

Όροι χρήσης των υπηρεσιών της icehosting

Περιεχόμενο:

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την icehosting.com μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους σκοπούς. Απαγορεύεται η μετάδοση, αποθήκευση ή παρουσίαση οποιασδήποτε πληροφορίας, δεδομένων ή υλικού που παραβαίνει την ελληνική νομοθεσία. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε: υλικό που υπόκειται σε πνευματική ιδιοκτησία, υλικό που είναι απειλητικό ή άσεμνο, πορνογραφικό υλικό ή εμπορικά κατοχυρωμένο υλικό.

Σημείωση: Η πορνογραφία απαγορεύεται σε όλους τους server. Αυτό περιλαμβάνει σεξουαλικό περιεχόμενο ή απευθείας συνδέσμους σε ιστότοπους σεξουαλικού περιεχομένου. Το ίδιο ισχύει για ιστοσελίδες που προωθούν παράνομες δραστηριότητες ή έχουν περιεχόμενο βλαβερό προς τους server μας ή προς άλλους server. Σύνδεσμοι σε τέτοιου είδους ιστοσελίδες απαγορεύονται επίσης.

Παραδείγματα μη αποδεκτού περιεχομένου ή συνδέσμων: πειρατικά προγράμματα, προγράμματα ή αρχεία σχετικά με hacking, ιστοσελίδες παράνομου λογισμικού, πορνογραφικό υλικό, λογισμικό spamming.

Traffic/Bandwidth

Στους χρήστες μας παρέχεται συγκεκριμένο bandwidth ανάλογα με το πακέτο φιλοξενίας που έχουν αγοράσει. Σε περίπτωση που το υπερβούν τους δίνεται η δυνατότητα είτε να μεταφερθούν στο αμέσως μεγαλύτερο πακέτο είτε να διακοπεί η λειτουργία της σελίδας τους και να τεθεί ξανά σε λειτουργία την πρώτη ημερολογιακή μέρα του επόμενου μήνα.

Προγράμματα Παρασκηνίου:

Σα γενικό κανόνα δεν επιτρέπουμε να τρέχουν προγράμματα στο παρασκήνιο. Κατόπιν συνεννόησης και με επιπλέον χρέωση, επιτρέπουμε προγράμματα παρασκηνίου που δεν χρησιμοποιούν πολλούς πόρους του συστήματος.

IRC/FFA:

Δεν επιτρέπουμε συνδέσμους, στέγαση ή χρήση IRC ή IRC bots στους server μας. Επίσης δεν επιτρέπουμε συνδέσμους, στέγαση ή χρήση FFA Scripts στους server μας.

CGI-PHP Scripts

Κάθε πακέτο φιλοξενίας υποστηρίζει CGI και PHP προγράμματα. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιο από τα παρεχόμενα προγράμματα ή να προσθέσουν άλλα με την προϋπόθεση να είναι νόμιμα. Αν παρατηρηθεί χρήση προγραμμάτων που επηρεάζουν την απόδοση του server ή την αξιοπιστία του δικτύου, η λειτουργία τους θα τερματιστεί. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται scripts που ανήκουν σε άλλες σελίδες και δεν φιλοξενούνται από την icehosting. Κατάχρηση του συστήματος μέσω οποιουδήποτε script, προγράμματος ή κώδικα έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή προστίμου 100 ευρώ και/ή τερματισμό της υπηρεσίας.

Πόροι του Διακομιστή

Η λειτουργία οποιασδήποτε ιστοσελίδας χρησιμοποιεί μεγάλο μέρος των πόρων του διακομιστή (όπως για παράδειγμα CPU time-χρόνος υπολογιστικής ισχύος, χρήση της μνήμης και των πόρων του δικτύου) θα αναστέλλεται χωρίς προειδοποίηση. Κατόπιν θα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη είτε να αναβαθμίσει το πακέτο φιλοξενίας του σε κάποιο μεγαλύτερο είτε να ελαττώσει τους πόρους που χρησιμοποιεί. Κατάχρηση του συστήματος έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή προστίμου 100 ευρώ και/ή τερματισμό της υπηρεσίας.
Διανομή ή/και μετάδοση άσεμνου ή απρεπούς υλικού μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές κυρώσεις.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Υλικό προσβάσιμο μέσα από τις υπηρεσίες της icehosting μπορεί να υπόκειται σε νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή να είναι εμπορικά κατοχυρωμένο. Εκτός και αν υπάρχει η γραπτή άδεια του δημιουργού ή του κατόχου, δε θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της icehosting με τρόπο που να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα. Εάν χρησιμοποιείτε κάποιο domain μέσω της icehosting, θα πρέπει να μην παραβιάζετε εμπορικά κατοχυρωμένα ονόματα, υπηρεσίες ή οτιδήποτε άλλο ανήκει σε τρίτους.

Ασφάλεια Δικτύου

Οι πελάτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο της icehosting.com για παράκαμψη του ελέγχου ταυτότητας χρήστη ή της ασφάλεια οποιουδήποτε διακομιστή, δικτύου ή λογαριασμού. Αυτό περιλαμβάνει την πρόσβαση δεδομένων που δεν προορίζονται για τον πελάτη, την είσοδο σε κάποιο διακομιστή ή λογαριασμό όπου απαγορεύεται η πρόσβαση, την προσπάθεια παραβίασης κωδικών, την προσπάθεια παραβίασης της των άλλων δικτύων ή την παραβίαση της πολιτικής ασφάλειας οποιουδήποτε άλλου οργανισμού. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση στις υπηρεσίες του διακομιστή, οποιουδήποτε άλλου χρήστη ή του δικτύου. Αυτό περιλαμβάνει (χωρίς να περιορίζεται) flooding, mail bombing ή οποιαδήποτε προσπάθεια υπερφόρτωσης ή κατάχρησης του δικτύου. Η icehosting.com θα συνεργαστεί πλήρως σε έρευνες για παραβιάσεις συστημάτων ή για την ασφάλεια του δικτύου σε άλλες ιστοσελίδες, για τη διερεύνηση υπόπτων εγκληματικών παραβιάσεων. Οι χρήστες που παραβιάζουν την ασφάλειας του συστήματος ή του δικτύου μπορεί να έχουν ποινικές ή αστικές ευθύνες.

Δυσφήμηση

Ο δυσφημιστικός λόγος μέσω διαδικτύου φέρει αστικές ευθύνες για το συκοφάντη.

Άρνηση Υπηρεσιών

Η icehosting έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει την παροχή υπηρεσιών. Η παραβίαση των κανόνων και των κανονισμών της icehosting οδηγεί σε προειδοποίηση, αναστολή ή ακόμα και πιθανή ακύρωση της υπηρεσίας. Οι λογαριασμοί που θα διαγράφονται λόγω παραβίασης της πολιτικής της icehosting δεν θα αποζημιώνονται.

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα

Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει πως τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία, όταν χρησιμοποιείτε ή συνεργάζεστε με τον διαδικτυακό τόπο της «Ice hosting». Περιγράφει, επίσης, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τις σχετικές επιλογές και τα δικαιώματα που διαθέτετε, καθώς και το πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής σας είναι σημαντικός για εμάς. Για το λόγο αυτό παραθέτουμε κατωτέρω την πλήρη Πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Η Ice Hosting είναι ο «εκτελών την επεξεργασία δεδομένων» για τους σκοπούς της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και ο «υπεύθυνος» είναι το εκάστοτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που φιλοξενείται από την Ice Hosting.
2. TI ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ»;
Ως «Προσωπικά δεδομένα» νοείται κάθε πληροφορία ή συνδυασμός πληροφοριών που θα μπορούσε να σας ταυτοποιήσει άμεσα (π.χ. το ονοματεπώνυμό σας) ή έμμεσα (π.χ. μέσω ψευδοποιημένων δεδομένων όπως ένας μοναδικός αριθμός δελτίου ταυτότητας). Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ διεύθυνση κατοικίας/ αριθμό κινητού τηλεφώνου, ονόματα χρήστη, φωτογραφίες προφίλ, προσωπικές προτιμήσεις, περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη, πληροφορίες οικονομικής φύσης και πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας. Ενδέχεται, επίσης, να περιλαμβάνουν μοναδικά αριθμητικά αναγνωριστικά όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας ή η διεύθυνση MAC του κινητού τηλεφώνου σας, καθώς και cookies.
3. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ;

Η Ice Hosting θεωρεί ότι εσείς, ο καταναλωτής, είστε στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας. Χαιρόμαστε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μαθαίνουμε νέα σας, καθώς και να δημιουργούμε και να παρέχουμε υπηρεσίες. Για αυτούς τους λόγους υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε ενδεχομένως να μας γνωστοποιείτε τα προσωπικά δεδομένα σας κι εμείς ενδεχομένως να τα συλλέξουμε.

3.1. Πώς συλλέγουμε ή λαμβάνουμε τα δεδομένα σας;
Συλλέγουμε και λαμβάνουμε δεδομένα μέσω του διαδικτυακού μας Τόπου, καθώς και μέσω εντύπων, εφαρμογών, ιστότοπων ή με άλλο τρόπο. Ενίοτε, μας τα παρέχετε εσείς απευθείας (π.χ. όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των ιστότοπων) ενίοτε, τα συλλέγουμε (π.χ. με τη χρήση cookies για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε στον ιστότοπό μας) ή, ενίοτε, λαμβάνουμε τα δεδομένα σας από τρίτα μέρη.
Όταν συλλέγουμε δεδομένα, τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με αστερίσκο, όποτε τα εν λόγω δεδομένα μας είναι απαραίτητα προκειμένου:
- να εκτελέσουμε τη μεταξύ μας σύμβαση (π.χ. να παραδίδουμε τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από τους ιστότοπους/ τις εφαρμογές μας,
- να σας παρέχουμε την υπηρεσία που ζητήσατε (π.χ. να σας αποστείλουμε κάποιο ενημερωτικό δελτίο), ή
- να συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες απαιτήσεις (π.χ. τιμολόγηση).

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να είναι:

 • Η συγκατάθεσή σας,
 • Το έννομο συμφέρον μας, το οποίο μπορεί να είναι:
  • Η βελτίωση των υπηρεσιών μας: ειδικότερα, το επιχειρηματικό συμφέρον μας, το οποίο έχει σκοπό να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας και, κατά συνέπεια, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας προς όφελος των καταναλωτών μας.
  • Η πρόληψη περιστατικών απάτης: να διασφαλίσουμε ότι κάθε πληρωμή ολοκληρώνεται χωρίς να σημειωθεί περιστατικό απάτης ή ιδιοποίηση.
  • Η ασφάλεια των εργαλείων μας: να διατηρούμε τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε ασφαλή και προστατευμένα και να διασφαλίσουμε ότι λειτουργούν σωστά και βελτιώνονται συνεχώς.
  • Την εκτέλεση μιας σύμβασης: ειδικότερα, να παράσχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε από εμάς.
  • Νομικοί λόγοι: όταν η επεξεργασία απαιτείται από τη νομοθεσία.

3.2. Αυτόματη λήψη αποφάσεων
Για τους σκοπούς της ασφάλειας των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω των ιστότοπων μας έναντι περιστατικών απάτης και ιδιοποίησης, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο ανίχνευσης περιστατικών απάτης, η οποία βασίζεται σε απλές συγκρίσεις, συσχετίσεις, ομαδοποίηση, προβλέψεις και ανίχνευση έκτοπων μετρήσεων με τη χρήση λογισμικού ευφυών πρακτόρων, τεχνικές συγχώνευσης δεδομένων και διάφορες τεχνικές εξόρυξης δεδομένων.

Αυτή η διαδικασία ανίχνευσης περιστατικών απάτης μπορεί να είναι εντελώς αυτοματοποιημένη ή να περιλαμβάνει ανθρώπινη παρέμβαση όποτε ένα πρόσωπο λαμβάνει την τελική απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο προφύλαξης και προστασίας προκειμένου να περιορίσουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας.

3.3. Κατάρτιση προφίλ
Όταν αποστέλλουμε ή προβάλλουμε εξατομικευμένες ανακοινώσεις ή περιεχόμενο, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε κάποιες τεχνικές που προσδιορίζονται ως «κατάρτιση προφίλ» (δηλαδή, κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που συνίσταται στη χρήση των εν λόγω δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών χαρακτηριστικών ενός φυσικού προσώπου, ειδικότερα, για την ανάλυση ή την πρόβλεψη χαρακτηριστικών που αφορούν τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την οικονομική κατάσταση, τη συμπεριφορά, την τοποθεσία, την υγεία, τα φυσικά σας χαρακτηριστικά, την αξιοπιστία ή τις κινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου). Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν στα διαφορετικά σενάρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. Τα εν λόγω δεδομένα συγκεντρώνονται και αναλύονται προκειμένου να αξιολογήσουμε και να προβλέψουμε τις προσωπικές προτιμήσεις ή/και τα ενδιαφέροντα σας.
Βάσει των αναλύσεών μας, αποστέλλουμε ή προβάλλουμε ανακοινώσεις ή/και περιεχόμενο προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα/ στις ανάγκες σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε τη χρήση των δεδομένων σας για τη «δημιουργία προφίλ». Ανατρέξτε στην την ενότητα «Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας» παρακάτω.

3.4. Ποιος μπορεί να αποκτά πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας;
Ενδέχεται να γνωστοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές μας υποχρεώσεις, την αποτροπή περιστατικών απάτης ή/και την ασφάλεια των εργαλείων μας, τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή αφού λάβουμε τη συγκατάθεσή σας προς τούτο.

Όποτε επιτρέπεται, τα προσωπικά δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συλλέγονται μέσω Cookies, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από κοινού με άλλα εμπορικά μας σήματα για την εναρμόνιση και την ενημέρωση των πληροφοριών που μάς γνωστοποιείτε, την πραγματοποίηση στατιστικών αναλύσεων με βάση τα χαρακτηριστικά σας και την ανάλογη προσαρμογή των ανακοινώσεών μας.

3.5. Πού αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας
Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να μεταφέρονται ή να είναι προσπελάσιμα ή να αποθηκεύονται σε τοποθεσία εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Ενδέχεται επίσης να υπόκεινται σε επεξεργασία από μέλη του προσωπικού που λειτουργούν εκτός του ΕΟΧ, τα οποία εργάζονται για εμάς.

Η Ιce hosting μεταφέρει προσωπικά δεδομένα εκτός του ΕΟΧ μόνο με ασφαλή και νόμιμο τρόπο. Επειδή κάποιες χώρες ενδέχεται να μην έχουν θεσπίσει νόμους που διέπουν τη χρήση και τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη τηρούν τις δεσμεύσεις μας που παρατίθενται στην παρούσα Πολιτική. Τα εν λόγω μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν τον έλεγχο των προτύπων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και ασφάλειας των εν λόγω τρίτων μερών ή/και τη σύναψη κατάλληλων συμβάσεων.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ενότητας «Επικοινωνία» που βρίσκεται παρακάτω.

3.6. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας
Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα τα χρειαζόμαστε και για τον σκοπό για τον οποίο τα διατηρούμε, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας ή για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές υποχρεώσεις μας.

Για να καθορίσουμε το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας, χρησιμοποιούμε τα εξής κριτήρια:

 • Όταν αγοράζετε υπηρεσίες, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης
 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να μας υποβάλλετε κάποιο ερώτημα, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια που απαιτείται για την επεξεργασία του ερωτήματός σας
 • Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέχρι να μάς ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή μετά από μια περίοδο αδράνειας.
 • Όταν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για κοινοποιήσεις, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέχρι να καταργήσετε την εγγραφή σας ή ζητήσετε τη διαγραφή της ή μετά από μια περίοδο αδράνειας
 • Όταν εγκαθίστανται cookies στον υπολογιστή σας, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών τους (π.χ. καθ’ όλη τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας cookies), καθώς και για μια χρονική περίοδο που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές
 • Ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποια προσωπικά δεδομένα σας για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, καθώς και για να είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε τα δικαιώματά μας (για παράδειγμα, για να προβάλουμε τις αξιώσεις μας ενώπιον των Δικαστηρίων) ή για στατιστικούς ή ιστορικούς σκοπούς
 • Όταν δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, τα διαγράφουμε από τα συστήματα και τα αρχεία μας ή τα ανωνυμοποιούμε ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίησή σας από αυτά.

3.7. Είναι ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα σας;
Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ασφαλή και να λαμβάνουμε όλες τις εύλογες προφυλάξεις προς τούτο. Απαιτούμε επίσης, βάσει σύμβασης, από κάθε έμπιστο τρίτο μέρος που χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για λογαριασμό μας, να πράττουν ακριβώς το ίδιο.

Καταβάλλουμε πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας και αφού τα λάβουμε, χρησιμοποιούμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για να αποτρέψουμε κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά. Καθώς η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που διαβιβάζονται στον ιστότοπό μας. Ως εκ τούτου, κάθε διαβίβαση δεδομένων πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη.

4. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Η Ice Hosting σέβεται το δικαίωμά σας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής σας: είναι σημαντικό να μπορείτε να ελέγχετε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Τα δικαιώματά σας έχουν ως εξής:

Τα δικαιώματά σας Τι σημαίνει αυτό;
Δικαίωμα στην ενημέρωση Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και όσον αφορά τα δικαιώματά σας. Αυτός είναι ο λόγος που σας παρέχουμε τις πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα Πολιτική.
Δικαίωμα στην πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς (με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών).
Ενδέχεται να επιβάλλουμε μια εύλογη χρέωση η οποία λαμβάνει υπόψη τα διοικητικά έξοδα που συνεπάγεται η παροχή αυτών των πληροφοριών
Προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα αιτήματα ενδέχεται να μην τύχουν απάντησης.
Για να αποκτήσετε την εν λόγω πρόσβαση, επικοινωνήστε μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω.
Δικαίωμα στη διόρθωση Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας εφόσον αυτά είναι εσφαλμένα ή μη επίκαιρα πλέον ή/και να τα συμπληρώσετε αν δεν είναι πλήρη.
Αν διαθέτετε λογαριασμό, ίσως είναι ευκολότερο να διορθώσετε εσείς τα δεδομένα σας μέσω της ενότητας «Ο λογαριασμός μου».
Δικαίωμα στη διαγραφή/δικαίωμα στη λήθη Σε κάποιες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας.
Επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται για απόλυτο δικαίωμα, καθώς ενδέχεται να έχουμε νομικούς ή βάσιμους λόγους να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας.
Εφόσον επιθυμείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, επικοινωνήστε μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω.
Δικαίωμα εναντίωσης στην άμεση εμπορική προώθηση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ Μπορείτε να καταργήσετε ανά πάσα στιγμή την εγγραφή σας ή να αρνηθείτε τη λήψη κοινοποιήσεων άμεσης εμπορικής προώθησης.
Είναι ευκολότερο να το κάνετε κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Διαγραφή» («Unsubscribe») σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κοινοποίηση που σας αποστέλλουμε. Διαφορετικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω.
Αν επιθυμείτε να αρνηθείτε την κατάρτιση προφίλ, επικοινωνήστε μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω.
Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς όταν η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.
Αν επιθυμείτε να εναντιωθείτε και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω.
Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία βάσει έννομων συμφερόντων Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή όταν η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον. Για να το πράξετε, επικοινωνήστε μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω.
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή Έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας σας και να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τις πρακτικές προστασίας δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω προτού υποβάλλετε κάποια καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων Έχετε το δικαίωμα μετακίνησης, αντιγραφής ή μεταφοράς δεδομένων από τη βάση δεδομένων μας σε άλλη. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση δεδομένων που εσείς έχετε παράσχει και η επεξεργασία βασίζεται σε κάποια σύμβαση ή τη συγκατάθεσή σας και η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας. Το εν λόγω δικαίωμα σημαίνει ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς υπόκειται σε περιορισμούς και, συνεπώς, μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ούτε να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω.
Αυτό ισχύει σε περιορισμένες περιπτώσεις που παρατίθενται στον Γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων και είναι οι εξής:
 • η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, από εσάς) για μια χρονική περίοδο που παρέχει τη δυνατότητα στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, εσείς) αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και αντ’ αυτού ζητάει τον περιορισμό της χρήσης τους,
 • ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για την εδραίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • Το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, εσείς) έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία με βάση τα έννομα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων εν αναμονή της επαλήθευσης κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι που προβάλει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υπερισχύουν αυτών του υποκειμένου των δεδομένων.
Αν επιθυμείτε να ζητήσετε τον εν λόγω περιορισμό, επικοινωνήστε μαζί μας μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω.
Δικαίωμα στην απενεργοποίηση των Cookies Έχετε το δικαίωμα απενεργοποίησης των Cookies. Οι ρυθμίσεις των προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο είναι συνήθως προγραμματισμένες από προεπιλογή να αποδέχονται τα Cookies. Ωστόσο μπορείτε εύκολα να τις προσαρμόσετε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
Πολλά cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της χρηστικότητας ή της λειτουργικότητας ιστότοπων/ εφαρμογών. Ως εκ τούτου, η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να μην σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα των ιστότοπων/ εφαρμογών μας, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον σχετικό πίνακα για τα cookies.
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για τυχόν ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή αποστέλλοντάς μας επιστολή στη διεύθυνση:

Στοιχεία επικοινωνίας
Κωστή Παλαμά 14, Πετρούπολη, Αθήνα
τηλ.: 212 213 2769, fax: 212 213 2869